Intolerans mot intolerans

Postmarxisten Ernesto Laclau från Argentina menar att tolerans mot intolerans innebär att man ställer sig bakom intoleransen. Arrangemang i plogbillsrörelsen eller andra grupper blir genom tolerans mot våld/intolerans ett forum bara för de starka individerna och grupperna. Intolerans mot intolerans är nödvändigt för att skapa en tolerant och omsorgsfull kultur.

Under tiden plogbillsrörelsen verkat har vi byggt på ickevåld. Det innebär att folk inte har rätt att komma till våra arrangemang och kontinuerligt bruka psykiskt eller fysiskt våld. De som man kan anta ska bruka våld är inte välkomna och de som gör det slängs ut från aktionen/träffen. Man har inte rätt att komma till plogbillsrörelsen och använda sexuella trakasserier, sälja illegala droger, misshandla någon (psykiskt eller fysiskt). Både förtal och mobbing är olagligt enligt svensk lag och bör dessutom räknas till våld.

Faran med att antyda att alla är oreserverat välkomna blir att arrangörer hamnar i en neutral position, vilket gör att ickevåldsorganisatörer i praktiken accepterar och stödjer våld och förtryck. Neutralitet blir ett stöd åt den starke parten. Neutralitet innebär att man sviker dem som faktiskt blir utsatt för förnedring och våld. Aktionen/träffen blir en del av förtryckets mekanismer. Det oreserverade välkomnandet gör att man ställer sig på de starkas deltagarnas sida.

Per Herngren
Augusti 2001, version 0.1

Tidigare publicerad som inlägg på plogbills-mailinglistan

Bli kreativ med texten och dela idéer!