Intolerans mot intolerans

Postmarxisten Ernesto Laclau från Argentina menar att tolerans mot intolerans innebär att man ställer sig bakom intoleransen. Arrangemang i plogbillsrörelsen eller andra grupper blir genom tolerans mot våld och intolerans ett forum för de starka. Intolerans mot intolerans är nödvändigt för att skapa en tolerant och omsorgsfull kultur.

Plogbillsrörelsen bygger på ickevåld. Det innebär att det inte finns någon rätt eller tolerans att bruka psykiskt eller fysiskt våld på plogbillarnas arrangemang. Både förtal och mobbning är olagligt enligt svensk lag och räknas till våld. De som man kan anta ska bruka våld vägras tillträde. Och de som utför våld slängs ut från aktionen eller träffen. Det finns ingen tolerans eller rättighet att komma till plogbillsrörelsen och använda sexuella trakasserier, langa illegala droger, misshandla någon (psykiskt eller fysiskt).

Faran med att antyda att alla är oreserverat välkomna blir att arrangörer hamnar i en neutral position, vilket gör att ickevåldsorganisatörer i praktiken accepterar och stödjer våld och förtryck. Neutralitet blir ett stöd åt den starke parten. Neutralitet innebär att man sviker dem som faktiskt blir utsatt för förnedring och våld. Aktionen/träffen blir en del av förtryckets mekanismer. Det oreserverade välkomnandet gör att man ställer sig på de starkas deltagarnas sida.

Per Herngren
Augusti 2001, version 0.1.1

Tidigare publicerad som inlägg på plogbills-mailinglistan

Referens

Texter om mobbning
Texter om härskartekniker

Bli kreativ med texten och dela funderingar!