Intolerans mot intolerans

Postmarxisten Ernesto Laclau från Argentina menar att tolerans mot intolerans innebär att man ställer sig bakom intoleransen. Arrangemang i plogbillsrörelsen eller andra grupper blir genom tolerans mot våld/intolerans ett forum bara för de starka individerna och grupperna. Intolerans mot intolerans är nödvändigt för att skapa en tolerant och omsorgsfull kultur.

Under tiden plogbillsrörelsen verkat har vi byggt på ickevåld. Det innebär att folk inte har rätt att komma till våra arrangemang och kontinuerligt bruka psykiskt eller fysiskt våld. De som man kan anta ska bruka våld är inte välkomna och de som gör det slängs ut från aktionen/träffen. Man har inte rätt att komma till plogbillsrörelsen och använda sexuella trakasserier, sälja illegala droger, misshandla någon (psykiskt eller fysiskt). Både förtal och mobbing är olagligt enligt svensk lag och bör dessutom räknas till våld.

Faran med att antyda att alla är oreserverat välkomna blir att arrangörer hamnar i en neutral position, vilket gör att ickevåldsorganisatörer i praktiken accepterar och stödjer våld och förtryck. Neutralitet blir ett stöd åt den starke parten. Neutralitet innebär att man sviker dem som faktiskt blir utsatt för förnedring och våld. Aktionen/träffen blir en del av förtryckets mekanismer. Det oreserverade välkomnandet gör att man ställer sig på de starkas deltagarnas sida.

Per Herngren
Augusti 2001, version 0.1

Tidigare publicerad som inlägg på plogbills-mailinglistan

Kurser och texter om makt och ickevåld

Start
Meny
Kurser & konflikthantering

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>FILM & AUDIO<<
Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Filmer med Per Herngren
Erfarenhet med mötesteknik
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Kunskap tar ej bort rasism
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna