Passion – Deleuze

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Passion – Deleuze Läs mer »