Teori om konflikthantering & civilkurage

Nedan är filmer och texter med teorier och erfarenheter kring samarbete, organisation, konflikthantering, civilkurage och performativt konfliktingripande.

Audio och bild

Filmer med Per Herngren
Erfarenheter med mötesfunktioner
Tränar civil olydnad i Kurdistan 

Organisation

Jämlika & feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik – intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens på ledarkurs
Funktionell dumhet
Stormöten som funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Deliberativ demokrati
Rekursiv demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism

Konflikthantering

Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet gör ickevåld aristokratiskt
Relationer som förtrycker
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelsen – Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Ickevåldträning görs oanvändbart
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Alternativ konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Vem ska integreras?
Kultur är inte container

Andra textsamlingar

Feminism
Maktteori
Blogg

International texts

English
Kurdish
Polish
Arabic
Spanish
Dutch

Bli kreativ med texten och dela idéer!