Motstånd kommer i gungning först efter tredje aktionen – politisk materialism

  1. En aktion är en enskild händelse och därmed en form av återvändsgränd.
  2. Två aktioner bestämmer ’bara’ intervallets längd.
  3. Först utifall tidsintervallet används igen för en tredje aktion har en puls uppstått.

En puls skapar med tiden resonans med andra pulser. Resonans är ömsesidig förstärkning. Resonans förstärker kraften i aktionerna, ofta tusenfalt. Jämför med hur väggar, tak, stolar, dansare och musiker kan hamna i resonans under en danskväll. Ja, ifall musikerna håller takten.

Resonans skapar gravitation, dragningskraft. Inte mot ett ursprungligt centrum utan mot fortsatt pulserande. Ifall en motståndsrörelse kan hålla takten producerar resonans och gravitation tillsammans en drivande ’motor” i motståndet. Denna motstånds-motor blir politisk förändring. Och den blir senare tradition, vana, institution och historia.

Per Herngren
2012-05-28, version 0.1.1

Tack till Bengt Andréasson som hjälpte mig reda ut detta inför en civil olydnad vid SAAB Microwave 27 maj 2012.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!