Forskning och filosofi – teori och samhällsförändring

Texterna i länkarna under Teori & forskning undersöker politiska och filosofiska problem. Hur är befrielse och samhällsförändring möjligt? Hur gör vi motstånd mot våld och förtryck? Hur samverkar vi med varandra, organisationer, platser, saker, materia, växter och djur?

Deleuze forskare pluggar ihop med en plogbillsgrupp

Teoretiska och filosofiska texter om samhällsförändring

De forskningsinriktade texterna nedan är ibland uppblandade med mer politiska eller aktivistiska texter. De första kategorierna (sorteringssystemet) är dock mer fokuserade på forskning och filosofi.

Om teori & forskning

Om postprotest

Om system

Om feminism och queer

Om demokrati och organisation

Om platt ontologi och jämlik värld

Om skillnad, repetition och omvandling

Om civil olydnad

Om makt

Om konflikthantering

Bli kreativ med texten och dela funderingar!