Ickevåldsrätten

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Kurser & konflikthantering

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>AUDIO & BILD<<
Erfarenheter med mötesfunktioner
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik - intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation - inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens på ledarkurs
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Deliberativ demokrati
Rekursiv demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet gör ickevåld aristokratiskt
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion - Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelsen - Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Ickevåldträning görs oanvändbart
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Alternativ konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Skydd mot fysiskt våld

I vår verksamhet har du rätt till skydd mot hot och våld.

Samtidigt har du ansvar att tillsammans med andra hindra den som använder fysiskt våld.

 

Skydd mot trakasserier

Du har rätt att slippa bli utsatt för fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier.

Tillsammans med oss har du ansvar att skydda den som blir utsatt.

 

Skydd mot särbehandling

Du har rätt att slippa bli särbehandlad på grund av klass, etnicitet, kön, ålder, yrke, läggning, särdrag, ideologi, religion eller på grund av misslyckanden, egenskaper eller personlighet.

Samtidigt har du ansvar att motverka fördomar och se till att andra behandlas jämlikt.

 

Skydd mot att skämmas ut

Du har rätt att slippa bli utpekad eller misstänkliggjord. Du har rätt att slippa bli baktalad för handlingar, ideologi eller yttranden. Du har rätt att slippa bli utpekad som problem, eller med andra ord; att slippa bli mobbad. Förutom ickevåldsrätten har du också ett juridiskt skydd mot mobbning.

Samtidigt har du ansvar att hindra att någon pekas ut som ett problem.

 

Rättvis prövning och möjlighet att försvara sig: Om någon har synpunkter, kritik eller anklagelser mot dig ska de framföras till dig direkt eller via en vederbörlig instans som koordineringsgrupp, makthanterare, förtrycksingripare, ombudsperson, skiljedom eller rättegång. Du ska slippa bli utsatt för privata rättegångar och skamstraff som offentlig förnedring, ryktesspridning, personangrepp eller baktaleri. Förutom ickevåldsrätten har du också ett juridiskt skydd mot förtal oberoende om förtalet är sant eller falskt.

Med hjälp av oss andra har du ansvar att stoppa någon från att föra fram anklagelser eller kritik bakom ryggen på andra.

 

Skydd för integritet och mot uthängning

Du har rätt att slippa oönskad flirt och beröring.

Samtidigt har du ansvar att ingripa om någons integritet kränks.

Du har rätt att dela med dig av funderingar, kritik eller bekännelser utan att riskera att det förs vidare. Du har rätt att själv få välja när du ska framföra eller offentliggöra dina åsikter.

Själv har du ansvar att stoppa personer som för vidare yttranden som inte uttalats offentligt.

 

version 1.22,  maj 2002

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Ickevåldsrätten har använts som en grundläggande rätt i nyårskursen Hopp & Motstånd, kommuniteten Fikonträdet i Hammarkullen samt av Vapeninspektion Bofors Defence (civil olydnadsaktion 2002). Rätt ska här knyta an till traditionen av folkrätt, naturrätt och allemansrätt.

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international