skydd

När rättigheter legitimerar makt

Utkast för Mode & Motstånd av Otto von Busch och Per Herngren (Korpen, 2016) Otto: Vi tänker oss ofta frihet som definierad genom individens okränkbara rättigheter, att göra vad vi vill (så länge vi inte skadar andra), och mode är ett mycket kraftfullt symboliskt system för att manifestera denna frihet; vi klär oss fritt och …

När rättigheter legitimerar makt Läs mer »

Ickevåldsrätten

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen