Kan kritisk lydnad begränsa staten? – Foucault om civilsamhället

Liberalismen uppfinner civilsamhället både för att producera lydig underordning och dessutom begränsa staten.

De tidiga liberala tänkarna kämpade därför med problemet hur lydiga medborgare och lydiga organisationer ska kunna begränsa staten så den inte blir totalitär. De önskade en lydig underordning som samtidigt kritiskt protesterade mot statens maktmissbruk.

Visionen om att underordna sig nationalstaten och en regering ärvs från tidigare maktordningar som föreställde sig att kungar och kejsare härskade. Olika makttekniker från kungaväldet införlivas alltså i den borgerliga staten. Centralisering vävs samman med metoder för att begränsa den centrala makten. “In the seventeenth and eighteenth centuries the problem was how to find a juridical form at the origin of society, at the very root of society, which would limit the exercise of power in advance. … we are dealing with an existing society with phenomena of subordination, … and the problem is simply how to regulate and limit power within a society in which subordination is already at work.”[1] 

Lydiga organisationer och lydiga medborgare

Men hur kan man begära att organisationer som lyder och underordnar sig samtidigt ska begränsa den centrala makten? Flera filosofer under den borgerliga revolutionen tar upp problemet ifall organisationer och medborgare blir helt laglydiga.

“’He who first ranged himself under a leader,’ (Ferguson says), did not perceive, that he was setting the example of a permanent subordination”[2].

Just föreställningen om att civilsamhället begränsar statens makt kan få till följd att lydnaden hos organisationer och medborgare blir total. När den borgerliga nationalstaten växer fram får vi den märkliga effekten att staten undviker att bli totalitär men att många maktkritiska organisationer och folkrörelser blir totalt laglydiga. Den totalitära lydnaden decentraliseras och blir självskapande. Lydnaden smittar av sig och producerar möjligen mer makt än staten.

Per Herngren
2015-09-29, version 0.2.1

Referens

Fotnötter

[1]  Michel Foucault, The Birth of Biopolitis, Lectures at the Collège de France, 1978-79, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p 309. 
[2]  Michel Foucault, The Birth of Biopolitis, Lectures at the Collège de France, 1978-79, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p 306.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!