Förslag till organisation för plogbillsgrupper

Sedan 1992 med Hopp & Motstånd och Avrustningslägret och senare Svärd till Plogbillar har vi diskuterat hur vi utformar formella organisationer inom plogbillsrörelsen. Vi behöver ha med så många som möjligt av de intresserade i dessa diskussioner.

En ny organisation bör i ett första skede vara lätthanterlig och smidig, jag föreslår en liknande struktur som Samordningsgruppen för Tridentkampanjen i Sverige, alltså en samordningsgrupp. Dessutom föreslår jag en Lillasyster-kommittée som ansvarar för stämningsunderlättande, sexismobserverande, förtrycksobserverande, alltså att bevaka deltagarnas stöd, motverka ryktesspridning, utfrysning och mobbning.

  • Mitt förslag på arbetsnamn tillsvidare är SOS Plogbill. Samordnings Omsorg och Stöd för Plogbillsaktioner.
  • Jag föreslår att vi till en början lämnar ekonomin utanför eftersom det finns andra grupper som sköter den.

Lära av misstag

Jag föreslår att vi noga tänker igenom vad som gick snett i organisationen Svärd till Plogbillar. Exempelvis behövs

  • En eller flera modiga Samordningsgrupper som är beredda att ingripa.
  • Klara ickevåldsriktlinjer för vad som är acceptabelt och bra i föreningen.

Jag tror också vi behöver göra upp med ideologin från ickevåldslig konfliktlösning som tyvärr blev stark i Svärd till Plogbillar. Feministerna Harrington och Nader har visat på ett övertygande sätt hur konfliktlösning leder till de starkas rätt.

Barlast från Konfliktlösning

  1. Idealisering av medling istället för skiljedom och domstol.
  2. Konflikten är parternas egendom, alltså ideologin om ickeingripande, parterna borde prata ut mer. Vi kan inte tala om vad som är rätt och fel för dem.
  3. Subjektiveringen. ”Men båda parter känner ju sig förtryckta.”

Misstag i föreningen Svärd till Plogbillar

  • Sedan finns det också en barlast från individualanarkismen med myten om platta strukturer. (Se den socialistiska feministen Jo Freemans ”Strukturlöshetens Tyranni”)
  • Respekt för lag och för samhällets spelregler har varit dålig i delar av Svärd till Plogbillar. När Bofors under dialogen i maj/juni föreslog att de skulle halvera sin militära produktion på två år om vi valde att inte göra aktioner så valde 8 majorkestern att reta upp Boforsledningen genom att tacka nej till inbjudan om samtal. Hopp & Motstånd idealiserade detta och Bofors valde då att lägga ner sitt förslag och upplösa dialogen. Här har vi alltså förlorat möjligheten till att halvera vapenproduktionen i ett företag.
  • Det har också funnits en respektlöshet mot demokrati i Svärd till Plogbillar. Veton har ignorerats i ex redaktionen och detta att demokratin åsidosatts har dessutom koordineringsgruppen ignorerat. Obekväma deltagare har inte blivit inbjudna till arbetsgrupper. Protokoll har inte skickats ut. Vi har fått en kotteristruktur där de som är populära får information och kan delta i beslut.

Samordning av kamp och knappa resurser:

Föreningen har haft svårt att samordna arbetet till gemensamma kampanjer. Trots att Annika, Ann-Britt och Stellan vädjade från fängelset i februari att inte organisera konkurrerande verksamheter under rättegången, valde en grupp att dra ihop ca 50 människor mitt under deras rättegång.   

Vad tycker ni andra?

Per Herngren
1999, vers 0.1.1

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!