plogbillsrörelsen

Förslag till organisation för plogbillsgrupper

Sedan 1992 med Hopp & Motstånd och Avrustningslägret och senare Svärd till Plogbillar har vi diskuterat hur vi utformar formella organisationer inom plogbillsrörelsen. Vi behöver ha med så många som möjligt av de intresserade i dessa diskussioner. En ny organisation bör i ett första skede vara lätthanterlig och smidig, jag föreslår en liknande struktur som

Förslag till organisation för plogbillsgrupper Läs mer »