Protest mot det negativa gör det positivt

Minus ett gånger minus ett blir plus ett. Minus gånger minus blir positivt. Detta gäller i visa fall även det politiska. Nej mot ett nej förvandlar nejet till ja. En protest mot något negativt omvandlar det negativa till positivt skapande. Det etableras som det protesten protesterar mot. Protesten pekar ut och återinsätter det etablerade som etablerat.

Förtryckande makt som egentligen vänder sig mot människor kan genom protester omvandlas till det som gäller, det som är etablerat. Minus ett gånger minus ett blir plus ett. Två som negerar varandra blir tillsammans ett.

Negativitet som egentligen är ganska maktlöst kan genom andras protester på så sätt få makt. Protester mot rasism kan omvandla rasismens anti- till rådande ordning. Protester mot exempelvis homofobi kan generera makt till homofobin.

Det geniala med queer är att det queerar, det negerar inte. Samma gäller hacktivism, performativ feminism, Gandhis ickevåld och andra produktiva interventioner. De avviker istället för att vända sig mot, de skapar istället för att protestera och negera.

Per Herngren
2012 11 19, version 0.1.2

Bilaga

Egentligen är det slutresultat som blir positivt. Så ifall protesten ”vinner” så blir protesterandet det etablerade, det positiva skapandet. Det negativa blir det som skapas. Det skapas ickeskapande.

Texter om postprotest 

Postprotest och proaktivt motstånd
Deleuze, Nietzsche & postprotest
Protest avsätter oss som regerande
Anti ger makt makt – Sara Ahmed
Kritik döljer lydnad – Sara Ahmed
Protest blir fetischism – Zizek
Protest mot det negativa gör det positivt
Problemet är de som protesterar: Thoreau
Samhällsförändring är rekursiv
Motstånd i resonans – påverkar inte
Respons ej politisk påverkan: Judith Butler
Påverka inte – Islamisk occasionalism
Demonstrationståg från militär styrka
Yta utan djup
Köp inte grisen i säcken

Bli kreativ med texten och dela idéer!