Protest gör det negativa positivt

Minus ett gånger minus ett blir plus ett. Minus gånger minus blir positivt. Detta gäller i visa fall även det politiska. Nej mot ett nej förvandlar nejet till ja. En protest mot något negativt omvandlar det negativa till positivt skapande. Det etableras som det protesten protesterar mot. Protesten pekar ut och återinsätter det etablerade som etablerat.

Negativ makt som egentligen är ganska maktlös kan genom andras protester få makt. Protester mot rasism kan omvandla rasismens negativitet till rådande ordning. Protester mot exempelvis homofobi pekar ut homofobin som aktör. Negativitet mot det negativa förvandlar tyvärr det negativa till aktören. Det man säger nej till förvandlas till ett ja.

Hur undviker man att negera det negativa? Hur blir motstånd konstruktivt istället för negativt? I böcker har jag skrivit mer utförligt om queer, hacktivism, performativ och ickevåld. Det konstruktiva med queer är att det queerar, det negerar inte. Queer får rådande ordning att avvika, den görs märklig. Något liknande gäller hacktivism. Hacktivism gör om en ordning, finslipar den och får den att fungera på nya sätt. Performativ feminism använder handlingar som förverkligar målet istället för att fastna i det den är emot. Gandhis ickevåld gör mål och medel till ett. Deras politik bygger och skapar istället för att protestera och negera. Detta konstruktiva byggande avviker istället för att vända sig mot.

Per Herngren
2012 11 19, version 0.1.4

Bilaga

Ifall protesten ”vinner” över det den protesterar mot etableras protesterandet. Negationen segrar. Det bygger negativitet. Det skapas ickeskapande.

Texter om postprotest

Postprotest och proaktivt motstånd
Deleuze, Nietzsche & postprotest
Protest avsätter oss som regerande
Anti ger makt makt – Sara Ahmed
Kritik döljer lydnad – Sara Ahmed
Protest blir fetischism – Zizek
Protest mot det negativa gör det positivt
Problemet är de som protesterar: Thoreau
Samhällsförändring är rekursiv
Motstånd i resonans – påverkar inte
Respons ej politisk påverkan: Judith Butler
Påverka inte – Islamisk occasionalism
Demonstrationståg från militär styrka
Yta utan djup
Köp inte grisen i säcken

Bli kreativ med texten och dela funderingar!