Politik är queer – Karen Barad & demokrati

Människor står inte vid sidan av tingen. Materian är inte passiv. Vi är inte ensamma subjekt, de egentliga aktörerna. Människor, djur, växter och ting agerar tillsammans.

Queerfeministen Karen Barad visar hur materia materialiserar på märkliga sätt. Materia håller sig inte till det naturliga eller normala. Materians vara, dess ontologi, är enligt Karen Barad queer.

Jag använder hennes metod för att pröva om även politikens vara, politikens ontologi, är queer. Detta är en kort inledning till Barads queerfeminism och materialiserande politik.

Politik kan inte ersättas med säkerhet

Politik är inte förutsägbart. Då vore det inte politik. Politik bestämmer sig för att ändra det bestämda, annars skulle det kunna ersättas med det som redan är bestämt.

Politik bryter med det normala. Politik är onormalt. Annars skulle det normala kunna ersätta politiken. Politik ändrar om det naturliga. Men politik drar sig inte undan tingen. Politik deltar i besynnerliga samarbeten mellan ting, växter, djur och människor.

Politik är udda, konstigt, besynnerligt, märkligt, egendomligt: annars skulle politik kunna ersättas med det självklara och förutsägbara.

Politik är lite skumt: annars hade det kunnat ersättas med vetenskap. Politik är lite tokigt, annars hade det kunnat ersättas med logik. Politik gör gärna bort sig, annars hade det räckt med förvaltning. Politik tvekar, annars hade det kunnat ersättas med någon konsekvent ideologi. Politikens ontologi är queer.

Per Herngren
2012-04-11, version 0.2

Bilaga – Karen Barad bortom reduceringar

Karen Barad reducerar inte. Politik kan inte förklaras med sexualitet. Sexualitet kan inte förklaras med politik. Det finns inte heller någon bakomliggande materia som styr oss. Hon bryter med mekanisk och linjär materialism. Hon bryter också med dualismer som materia och ande, materia och språk, bas och överbyggnad. Politik är lika materiellt som en sten. Och en sten är också en aktör.

Hur ska man då förstå hennes queer-materialism? Är inte det en reducering? Hon menar snarare att olika saker är sammanflätade. Politik kan vara sammanflätad med kroppslighet och kön utan att det ena förklaras med det andra. Sammanflätningarna skapar oförutsägbarhet: de kan inte förklaras deterministiskt. Jag skulle dock vilja tillägga att sammanflätningar kan skapa resonans med varandra. De kan fungera som varandras förstärkare.

Referens

Karen Barad, Meeting the Universe Halfway Quantum physics and the entanglement of matter and meaning, London: Duke University Press, 2007.

Per Herngren, ”Hur materialism förandligar och idealiserar – Karen Barad I”, 2012.

Per Herngren, ”Bortom marknaden och samhället: trassel istället för sfärer – Karen Barad II”, 2012.

Per Herngren, ”Jämlik metod och jämlikt motstånd – Karen Barad III”, 2012.

Per Herngren, ”Politik är queer – Karen Barad – demokrati VIII”, 2012.

Per Herngrens texter om Karen Barad.

Per Herngrens texter om demokrati.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!