Riksorganisationer blir konformistiska genom resonans

Hur kommer det sig att så många politiska och religiösa organisationer, samt folkrörelser, organiserar sig så att de återskapar nationalstaten? Hur blev riksorganisationer en så dominerande organisationsform. Är det så att nationalstaten styrde att det blev så? Eller är det istället så att riksorganisationer med tiden hamnar i resonans med varandra. De härmar varandra i en gemensam dans.

Film som visar resonans istället för styrning

Det finns en övertro på att makthavare eller högre maktordningar styr. Det kan istället vara så att centralmakter produceras av periferi. Att nationalstat produceras underifrån.

Istället för att förklara uppkomsten av ”riksorganisationer” med att riksorganisationerna lyder nationalstaten så skulle det istället kunna vara så att de lyder varandra. Den här filmen visar en möjlig förklaring till riksorganisationer. De hamnar i resonans med varandra. De dansar med varandra och börjar alltmer härma varandra.

Nedan är en film som visar hur 32 metronomer går från anarki till konformism via resonans snarare än centralstyrning och regerande.

Förutsättningen för resonans tycks vara att metronomerna via underlaget känner varandras dissonans och resonans. Andras pulser vibrerar och förkroppsligas i den egna kroppen.

メトロノーム同期 (32個)

Folkrörelser och solidaritetsgrupper som kloner

Det är inte bara namnen Sveriges Arbetares Centralorganisation, Svenska Freds eller Svenska Kyrkan som är nationalistiska. Även riksorganisationers organisationsstruktur härmar nationalstaten. Riksorganisationer organiserar sig som kopior på nationalstaten. De införlivar nationalstaten i sig. Riksorganisationer blir en del av nationalstaten.

Det kan mycket väl hända att även regering, riksdag och statliga verk fungerar på samma sätt. Dynamiken är i så fall jämlik.

Riksorganisationer:

 1. bygger en struktur med riksorganisation och underordnade lokalföreningar som geografiskt härmar staten.
 2. kopierar statens centralistiska pyramidstruktur med ”regerande” styrelse i topp.
 3. identifierar sig nationalistiskt.
 4. definierar medlemskap nationalistiskt.
 5. med samma nationalitet vänder sig mot varandra som i ringdans för att ta samma steg. Och ibland parera varandras steg i motdanser.
 6. ägnar sig åt vad som uppfattas som ”våra politiska frågor och problem”; där ”våra problem” och ”andras problem” utgår från nationalistiska föreställningar om gränser mellan oss.

Hur kan resonans förklara kopierandet

Hur kan filmens metronomer vara med och förklara hur folkrörelser, aktivister och vänstergrupper skapar riksorganisationer?

 1. Först behöver nation och stat i ”nationalstat” analytiskt separeras. Nation och stat har egentligen aldrig varit en enhet. ”Nation” betyder folk. Försöket att koppla ihop folk och stat och landområde och språk, och göra dem till enhet är en utopi som aldrig förverkligats. Folk blandar sig hela tiden. Folk rör sig. Och även andra folk än kurder, samer och palestinier är till stor del gränslösa. 
 2. Stater och lokalstater (kommuner) är organisationer. Ifall vi ser stater som organisationer bland andra organisationer blir stater ”jämlika” med folkrörelser, aktivistorganisationer och religiösa samfund. För att koppla till filmen blir en stat därmed en metronom jämsides med ex Svenska Freds, Vänsterpartiet och andra riksorganisationer.
 3. Nationalism och ”riks” motsvarar det rörliga underlaget. Nationalism och ”riks” är alltså inte styrande eller kontrollerande utan snarare rörliga fält, territorier och områden som stater och riksorganisationer valt att stå på. Nationalism kan vara rörligt underlag eftersom nationalstaten inte är massiv. Den är inte samma som ett landområde. Nationalism är snarare avgränsningar, färgade plastband, armbindlar och andra markeringar som visar att svenskarna dansar med varandra. Och vilka som ska dansa med andra.
 4. Medsvängningarna som överförs via det rörliga underlaget i filmen överförs mellan riksorganisationer via delningar på twitter och facebook, Almedalsveckan, utskick, riks- och inrikesnyheter, samarbetsråd, rikskonferenser och seminarier.
 5. Resonans är ömsesidig förstärkning. Stater växer fram tillsammans med folkrörelser och andra riksorganisationer. Precis som dessa blir till i resonans med varandra och med stater.
 6. Resonans fungerar bara genom att hålla takten. Samtidigt hjälper resonans till att hålla takten. Den ömsesidiga förstärkning som uppkommer när vissa håller samma takt skapar en enorm kraft som kan tränga undan de organisationer som håller en annan takt, som organiserar sig på andra sätt än genom att kopiera nationalistiska utopier.

Vilka alternativ finns till nationalistiska riksorganisationer?

Aktionsgrupper och lokala grupper är inte alltid smittade av nationalism. När organisationerna blir större börjar de dock gärna dansa med andra större organisationer. Men det har länge funnits större organisationer som inte kopierar nationalstaten. Genom mejl och internet har det uppkommit nya möjligheter att organisera sig icke-nationalistiskt. Har någon erfarenhet av andra sätt att organisera större organisationer än genom att kopiera och införliva nationalstaten?

Per Herngren
2013 09 15, version 0.3

Tack till Magnus Eriksson för tips och reflektion om filmen!
Länk till Magnus blogg.

Håller resonans som en förklaring?

Finns det någon matematiker som skulle kunna förklara resonans-matematiken bakom filmen i ord snarare än siffror? Hur behöver min analys ovan justeras för att stämma med hur resonans fungerar?

Bli kreativ med texten och dela funderingar!