Socialt arbete och ickevåld

Ickevåldets möjliga bidrag till socialt arbete

Om att leva och skapa de samhällen vi vill ha

Man kan inte hoppa ur vår historia av kolonialism och förtryck genom renlevnad eller genom skenbara nationsgränser. Vi deltar alla i förtrycket, och vi kan inte hävda att vi är utanför bara för att vi lever på andra sidan gränsen eller i andra världsdelar. Människor underordnas genom tekniker som särdelning eller genom att man pekar ut vissa som offer och underordnade. När vi pratar om de förtryckta eller de fattiga representeras dessa därmed av oss, vilket blir en del av problemet.

Ickevåld är att bygga gemensamma samhällen. Ej specialsamhällen för fattiga, missbrukare och hemlösa.

Plåster på såren

Socialt arbete riskerar att bara bli plåster på såren. Men det handlar även om att ta ansvar och ingripa mot orsaken till fattigdom och utslagning. Det räcker inte att ta hand om offren för krig, orättvisor och förtryck, vi måste skapa samhällen som motverkar att offer skapas.

Det är dagliga fysiska möten mellan engagerade, fattiga, underordnade, överordnade som motverkar särdelning och underordning. Det handlar därmed  inte om en intellektuell identifiering med förtryckta (Jim Wallis Ett nytt sätt att leva, Libris 1883). Att leva med de förtryckta blir därför viktigt för att undergräva den särdelning man inte kan ta sig ur. Att själv bli fånge och leva i fängelser, samt att bo i fattiga områden har därför varit viktigt i ickevåldskommuniteter som Catholic Worker, plogbillar, Jona House, Sourjourner.

Omöjlighet till identifiering innebär också en omöjlighet att representera de förtryckta (Spivak). Men i varje möte, i varje situation av makt och förtryck öppnas det upp möjligheter för motstånd (Foucault) och för att de koloniserade talar (Homi Bhabha).

Att solidarisera sig och ingripa innebär fängelse och lidande för den som engagerar sig. Detta lidande är dock inte jämförbart med lidande mot de som hamnar under permanent underordning och förtryck. Kommuniteter och kollektivt boende är kraftfulla verktyg för att motverka trycket från lönearbete, domstolar, kronofogde och fängelse. Kommuniteter experimenterar fram nya former för gemensam egendom istället för privat egendom vilket blir en gisslan när kronofogde och fängelse blir aktuellt. Intressanta experiment i gemensamt ägande utförs av bl a Sojourner, Catholic Worker och Jona House.

Kollektivt boende gör också att solidariteten med underordnade och fattiga inte blir individuell välgörenhet. Varje kollektiv är i sig ett samhälle vilket skapar nät av relationer och möten. Ickevåld med kombinationen motstånd och solidaritet handlar inte om en framtida revolution. Det handlar om att leva revolutionen.

Per Herngren
2008-10-10, version 0.1

Socialt arbete och ickevåld

Ickevåldet är ett möte mellan motstånd och solidaritet. Ickevåldet utvecklas i solidaritetsarbete i länder som Guatemala, El Salvadore och Columbia, det förändrades genom postkolonial självkritik, genom praktiskt socialt arbete i lokala kommuniteter i fattiga områden som Sojourner i Washington, och Catholic Workers i USA och Europa. Ickevåldet utvecklade former för samarbete genom feministiska samtalstekniker som motverkar underordning och förtryck.

Texter om civil olydnad och ickevåld

Start
Meny
 

Handbok i civil olydnad
Gå helgkurs om ickevåld
Film med Per Herngren
Vad är civil olydnad?
Kamp mot lydnad: intervju
Fokus olydnad ej laglydnad: Fromm
När civil olydnad passiviserar
Civil olydnad är rekursivt: ej påverkan
Civil olydnad är resonans: ej påverkan
Befriande eller liberalt ickevåld: Gandhi
Träning i ickevåld & konfliktingripande
.
Postprotest – ett manifest
Postprotest – en intervju
Civil olydnad Gandhi-Performativ
Förundersökning och postprotest
Gandhi – Positivt överskridande
Från uppfinning till innovation
Cyborgfeminism & civil olydnad
Postprotest i praktiken
.
Ondska rekryterar ordentliga: Arendt
.
Lydnad attraherar: Erich Fromm
Vi vill så gärna lyda: Erich Fromm
Ensidig olydnad: Erich Fromm
.
Sårbarhetspolitik – vinner vi förlorar vi
Ickevåld & queer är sårbar beröring
Beröra sig själv eller beröra andra
Civil olydnad är att misslyckas: Fromm
.
Civil olydnad queerar fängelse
Civil olydnad använder fängelset
Straffets funktion i civil olydnad
.
Vängrupper eller massaktion
Massaktioner tar kraft från ickevåld
Massaktioner flyr befrielse: Fromm
Blockader är misstag
Komponera – fixering vid aktionen
Från vild- till folkrörelse-civil olydnad
Lättja effektivare än aktivism
Demonstration är direkt aktion
.
Pacifism bortom individualism
.
Fundamentalism i riksdag: postpolitisk
Civil olydnad eller lag-fundamentalism?
Ekonomisk & kulturell fundamentalism
.
Olydnad på arbetsplatser
Socialt arbete och ickevåld
Stöd fildelning – betala inte till profit
.
Hur stoppar vi Irakkriget?
Sovjet visade olydnadens effektivitet
.
Allianser ej egna aktioner Judith Butler
Feminism och ickevåld
.
Texter om plogbillsrörelsen
Texter om makt
Teori om politisk förändring
Från Aristoteles till Berrigan

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Bli kreativ med texten och dela idéer!