Kommersialism: från Jesus till regnskog

Kommersialism genererar motsättningar. Dessa motsättningar skapar motstånd eller dåligt samvete hos människor. De hindrar till viss del kommersialism och kapitalism från att reproducera sig. Kommersialism kan kamouflera dessa motsättningar genom att koppla sig till något moraliskt, rättfärdigt, rebelliskt eller oskyldigt. Julen som verktyg för att koppla ihop kommersialism, osjälviskt givande och ett jesusbarn i något […]

Kommersialism: från Jesus till regnskog Läs mer »