Texter om religion

Gud är det som man tar sin tillflykt till,
som man förlitar sig på

Martin Luther, Stora katekesen

 • Politik och religion

  Här är ett försök att begripa skillnad och samband mellan politik och religion. Det är inspirerat av Durkheims religionssociologi. 1. Politik är en organisations eller grupps beslut om hur det gemensamma ska samverka. Politik är dessutom gemenskapens beslut om interventioner i andra gemenskaper: i konflikter, våld, förtryck och övergrepp. 2. Religion är politik som politiskt …

  Politik och religion Läs mer »

 • Samhällsförändring är rekursiv

  Denna text är dessutom publicerad på kurdiska. Nietzsche ger med sin eviga återkomst ett alternativ till linjära föreställningar om samhällen och samhällsförändring. Den kanske vanligaste linjära föreställningen om samhällsförändring är politisk påverkan av makthavare genom aktioner, medvetandegörande och opinionsbildning. Med Nietzsche och ickelinjär teori kan vi bryta med denna dominerande föreställning om hur samhällen fungerar. …

  Samhällsförändring är rekursiv Läs mer »

 • Religion är folkets opium – Marx, Lenin & Žižek

  På Karl Marx tid var opium en smärtstillande medicin som kunde köpas på apoteket i exempelvis Sverige . Marx menade att religion var folkets eget sätt att bedöva sin smärta och sitt lidande vilket kom av förtryck och våld. Lenin vände på Marx analys: Religion var opium för folket, som alltså gavs till folket. Vladimir …

  Religion är folkets opium – Marx, Lenin & Žižek Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!