mångkulturell

Bortom mångkulturalismen: Judith Butler

Motstånd mot krig, förtryck och imperialism riskerar att bekräfta och förstärka det som bekämpas. I denna fristående artikel om Judith Butlers teori om ickevåld tar jag upp hennes kritik mot mångfalds- och erkännandepolitik. Hennes kritik och hennes förslag om koalitioner och andra lösningar är användbara för ickevåldsmotstånd och politisk kamp som frestas återskapa det som …

Bortom mångkulturalismen: Judith Butler Läs mer »

Vem ska integreras?

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen