Nationalstaten är religion: Rousseau

När de borgerliga städerna etablerade sig som öar i de feodala samhällena växte det fram en föreställning om en nationalstat som skulle kunna ersätta kungar och feodalherrar. Nationalismen blev alltmer en konkurrerande religion till kungaväldet, till tron på en härskare med suverän makt. Redan från början lanserades nationalstaten som helig. Denna helighet var nödvändig ifall …

Nationalstaten är religion: Rousseau Läs mer »