Civil olydnad & ickevåld

Texter om civil olydnad hittar du i länkarna med allt från praktiska verktyg till teori och kurser.

  • Vill du tillsammans med oss försöka bryta lydnaden och göra civil olydnad?
  • Välkommen att delta i samtal om civil olydnad och ickevåld!
  • Vill du ha information om plogbillsrörelsen?

Gränsen för gränslöst motstånd

Inför påsken 2014 konspirerade några plogbillar och krigsvägrare från tre nationalstater om att smuggla Per Herngren in i USA för att delta i civil olydnad vid en vapenfabrik i Florida.

Gruppen firade 30-års jubileet för Pershing Plowshares avrustning av kärnvapen med hjälp av hammare. En domare utdömde 1984 straffet åtta års fängelse för Per Herngren och de sju andra i gruppen Pershing Plowshares, Per blev utvisad efter femton månader i fängelse.

Denna gång var det inte USA immigrationspolis som stoppade honom från att ta sig över gränsen. Det var snarare de gränslösa aktivisterna som fick svårigheter att konspirera mellan tre nationer. (Nations)gränserna för deras eget organiserande satte stopp.Per Herngren har tidigare blivit utvisad två gånger från USA.

Tre gripna av polis på pingstgudstjänst!

pingstsöndagen 27 maj 2012

En pastor, en gudstjänstvärd och en församlingsmedlem fängslades i polisbussen medan pingstgudstjänsten pågick på SAAB Microwave, 27 maj 2012.

Fler bilder från pingstmässan

 Civil olydnad utan protest:

Plogbillar avrustar krigsradar
inne på SAAB Microwave 2008

Med var sin smideshammare började Ulla Røder och Per Herngren avrusta en radarkupol samt Microwaves test-anläggning i Mölndal torsdagen 26 juni 2008. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill greps inne på Saab Microwave. Förutom den handgripliga desarmeringen har de även planterat fikon inne på fabriksområdet.

Läs mer     Se bilder

Plogbillsavrustning av krigsradar och testanläggning

40 dagsböter för hamrande på krigsradarkupol och testanläggning

6 april 2009 fick Ulla Røder och Per Herngren domen 40 dagsböter av Mölndals Tingsrätt för olaga intrång (4 kap 6 § 2 st brottsbalken, mål nr B 2761-08). Rättegången hölls 1 april 2009. 24 och 26 juni 2008 hade plogbillsgruppen gått in på Saab Microwave i Mölndal och hamrat med smideshammare på krigsradarkupol samt delar av testanläggningen.

Läs mer

 

Plogbillsaktioner med Kampanjen Avrusta

  • Sex månaders fängelse för Jas avrustare 2009!
  • 14  granatgevär och en Haubitz 77B avrustade 16 oktober 2008. Domen blev fängelse.

 

Utvisad. Igen!

Utvisas för att 24 år tidigare utfört en plogbillsaktion i USA

Tisdag 5 februari 2008 utvisades Per Herngren från New York, JF Kennedy flygplatsen. Per Herngren greps kvällen 4 februari när han landade med flyg från Paris på väg till Guatemala. Han förhördes en timme och hölls fängslad fem timmar för att sedan bli utvisad. Skälet till utvisningen var att han påsksöndagen 1984 med hammare avrustade delar till Pershing II kärnvapenraket tillsammans med sju personer i plogbillsgruppen Pershing Plowshares.

Mikael Lindgren från en tidigare plogbillsstödgrupp tog emot Per Herngren på morgonen vid utvisningen till Guatemala. Mikael intervjuade honom om nattens utvisning:
– Varför utvisade de dig till Guatemala och inte till Sverige?
– En immigrationspolis ville att jag skulle utvisas till Sverige. Men eftersom jag hade biljett till Guatemala redan så föreslog jag att det borde bli enklare för dem att istället utvisa mig till Guatemala.

– Är du första svenska medborgaren som utvisats till Guatemala?

– Hmm, troligen.

Läs mer

 

Planterade vin & fikonträd på vapenföretag

På Hiroshimadagen, 6 augusti 2007, gick gruppen Vin- & fikon Saab Microwave 2007 in på Saab Microwave i Mölndal och planterade ett vinträd och ett fikonträd. Sedan greps de klockan 18:00. Se bilder på planteringen.

Fyra veckors fängelse, villkorligt och £201 i skadestånd: Augusti 205 grävde vi i Vin- och Fikonträds Planterarna inne på Atomic Weapon Establishment Aldersmaston i England för att plantera 12 vin och fikonträd. Det var så kallad proaktiv civil olydnad: där vi började förverkliga vårt långsiktiga mål utan mot- och protestbudskap.

Texter och filmer om civil olydnad

Kurser i ickevåld
Handbok i civil olydnad

Texter om civil olydnad
Texter om plogbillar
Vin & Fikonträdsplanterarna
Få information

Audio och bild

Filmer med Per Herngren
Erfarenheter med mötesfunktioner
Tränar civil olydnad i Kurdistan 

Andra textsamlingar

Feminism
Maktteori
Blogg

International texts

English
Kurdish
Polish

Arabic
Spanish
Dutch


“Världen är alldeles för farlig att leva i,  inte på grund av de människor som gör det onda, men på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det.”
Albert Einstein


Läs hela Handbok i civil olydnad på Internet

Read the English book: Path of Resistance The practice of Civil disobedience
(Per Herngren, 1993, p 214, New Society Publishers, ISBN USA 0-86571-253-0)

 

Bli kreativ med texten och dela idéer!