Ickevåld – åsiktsproduktion eller revolution

Nedan är inledningen till reflektionskväll onsdag 19 januari 2000. Underlättare: Per Herngren. Tid: kl 19:00-21:00. Plats: Fikonträdet, Hammarkullen. Form: Vi startade samtalet med denna inledning, sedan gick vi en reflektions-runda och sist fri diskussion.

Producera åsikter eller förändring

Erbjuder plogbillsrörelsen åsikter eller ett annorlunda mönster?

Plogbillsrörelsen i Sverige erbjuder speciella samtalstekniker och udda aktionsformer. I USA erbjuds också alternativ till kärnfamilj, privat egendom, privat boende och lönearbete.

I Sverige har alternativrörelsen och radikala veganer erbjudit alternativa levnadssätt. Trots att plogbillsrörelsen på ett åsiktsplan kanske har större stöd i samhället är det relativt få som är intresserade av att delta. Grupper med radikalt annorlunda levnadssätt kan bli marginaliserade i massmedia men tycks locka många fler. Kanske beror det på att plogbillsrörelsen i Sverige retirerat till att bli en proteströrelse som producerar tyckanden snarare än alternativa mönster. Vi undviker att vara annorlunda för att inte stöta oss, men vi blir då inte heller en utmaning som kan engagera och inspirera till kontinuerligt deltagande.

Kanske är det svårt för oss att få folk att göra mer än enstaka plogbillsaktioner eftersom det är för stort glapp mellan vår rörelse och våra aktioner. Läger-, kurs- och Internet-verksamhet räcker inte för att ge det stöd och den utmaning vi behöver för motstånd.

Per Herngren
Januari 2000, version 0.1.2

Bli kreativ med texten och dela funderingar!