Religion är folkets opium – Marx, Lenin & Žižek

Karl Marx

På Karl Marx tid var opium en smärtstillande medicin som kunde köpas på apoteket i exempelvis Sverige . Marx menade att religion var folkets eget sätt att bedöva sin smärta och sitt lidande vilket kom av förtryck och våld.

Lenin vände på Marx analys: Religion var opium för folket, som alltså gavs till folket. Vladimir Lenin menade att religion var överhetens sätt att droga och passivisera folket. På Lenins tid sågs opium som en drog snarare än som en viktig medicin. Kritiken av religion får därmed en annan betydelse för Lenin än för Marx.

Lenin var mer av politisk idealist och konspirationsteoretiker än Marx som undersökte materiella relationer. Lenin trodde det var möjligt för överhet att konspirera och styra vad som hände i ett samhälle. Marx var mer en sociolog och Lenin mer en statsvetare.

Fetischism

Slavoj Žižek ligger nära Marx ansats men har en något annorlunda analys. Religion blir ibland fetischism. Den blir ett sätt att ladda batterierna så vi orkar med nästa tuffa arbetsvecka. Religionen överför på så sätt kraft från kyrkor, tempel och ritualer till lönearbete. Denna överförda energi omvandlas till kapitalistisk vinst eller till statlig makt.

Slavoj Žižek

Fetischismen innebär, i Žižeks analys, dessutom att religionen förlorar sina möjliga revolutionära, omvälvande egenskaper vilka ersätts med kraft, vilken sugs ut från religionen. De som deltar tror de är aktiva, kritiska och engagerade men detta är en falsk aktivitet som egentligen är passivitet.

I andra texter använder jag mig av Marx opium och Žižeks fetischism för att analysera ifall aktivister möjligen använder föredrag, uttalandepolitik, demonstrationer, protester, informations- och nyhetsspridning antingen som bedövning (opium) för att orka med förtryck. Eller som fetischism för att överföra kraft från aktivism till kapitalism.

Per Herngren
2013 06 08, version 0.1.1

Marx

”Religiöst lidande är samtidigt ett uttryck för ett verkligt lidande och en protest mot ett verkligt lidande. Religionen är suckarna från förtryckta varelser, själen i en hjärtlös värld, och anden i en andelös värld. Den är folkets opium.”

Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, 1844, citerat från http://www.faktoider.nu/opium.html.

Lenin

”Religion is opium for the people. Religion is a sort of spiritual booze, in which the slaves of capital drown their human image, their demand for a life more or less worthy of man.”

Vladimir Lenin, Novaya Zhizn No. 28, December 3, 1905, as quoted in Marxists Internet Archive.

Slavoj Žižek

”This allows us to propose the notion of false activity: you think you are active, while your true position, as it is embodied in the fetish, is passive…” 

Slavoj Žižek, The Interpassive Subject Fetish between structure and humanism, http://www.egs.edu/faculty/slavoj-Žižek/articles/the-interpassive-subject.

”Fetishists are not dreamers lost in their private worlds. They are thorough ”realists” capable of accepting the way things effectively are, given that they have their fetish to which they can cling in order to cancel the full impact of reality.” 

Slavoj Žižek, ”From Western Marxism to Western Buddhism”, Cabinet Magazine Issue 2 Mapping Conversations, 2001.

”’Western Buddhism’ is such a fetish. It enables you to fully participate in the frantic pace of the capitalist game while sustaining the perception that you are not really in it; that you are well aware of how worthless this spectacle is; and that what really matters to you is the peace of the inner Self to which you know you can always with-draw. In a further specification, one should note that the fetish can function in two opposite ways: either its role remains unconscious … or you think that the fetish is that which really matters, as in the case of a Western Buddhist unaware that the ”truth” of his existence is in fact the social involvement which he tends to dismiss as a mere game.”

Slavoj Žižek, ”From Western Marxism to Western Buddhism”, Cabinet Magazine Issue 2 Mapping Conversations, 2001.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!