Texter om mikromakt

All makt är mikromakter i samverkan

  • Bortom styrmodeller

    Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

  • 100 härskartekniker

    Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!