Texter om mikromakt

All makt är mikromakter i samverkan

 • Dominans på möten och i samtal

  Det kan finnas demokratiska förklaringar till att en speciell fråga dominerar i en grupp. Gruppen har kanske tagit beslut om att engagera sig kring en viss fråga. Ett demokratiskt beslut kan dock ibland utnyttjas för att tränga undan demokratin. Ett gemensamt beslut kan skapa ojämlikhet och orättvisor. Beslut kan hindra gruppen från att ingripa vid…

 • Texter om mikromakt

  All makt är mikromakter i samverkan

 • Texter om Michel Foucault

  Om makt utan makthavare

 • Texter om härskartekniker

  Mikromakt och härskartekniker kan hamna i resonans och forma globala maktordningar Fler texter om härskartekniker

 • Saker är också samarbetspartners – Latour & politisk materialism

  Bruno Latour är kanske den idag som är mest känd för att hävda att materia, instrument och saker är aktörer[1], och därmed även politiska aktörer. Alla saker,organisationer och personer som skapar en förändring är aktörer, enligt Latour: “any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor, … an actant.…

 • Jämlik metod och jämlikt motstånd – Karen Barad & Bruno Latour

  Karen Barad bryter med uppdelningen mikro och makro. Hon bryter sig också ut ur föreställningar om att vi skulle vara instängda i stora system som kapitalism eller patriarkat. Karen Barad visar hur politisk förändring är möjligt utan att peka ut nationalstater och regeringar som aktörer i denna förändring. Många händelser styrs vare sig av regeringar…

 • Existerar Sverige? Foucault & mikromakt

  Den långa cyklisten pekar på sin karta. ”Ursäkta, kan du visa mig vägen till Samhället?” Den andra cyklisten nickar som om hon förutsätter att jag vet vägen. Hon undrar i förbifarten om Marknaden möjligtvis ligger på vägen till Samhället. De skulle behöva köpa lite att äta och några tillbehör till sina cyklar, ifall de nu…

 • Mikrobestraffning härskar över härskarteknik

  Små, minimala bestraffningar som inte alls är illa menade kan producera stabilare över- och underordning än härskartekniker. Härskartekniker är ibland möjliga att skydda sig mot genom exempelvis stöd, regler och effektiva ingripanden. Folk är mer vaksamma idag mot härskartekniker än tidigare. Folk är dessutom alltmer benägna att ingripa. Det hålls regelbundet kurser där deltagare tränar…

 • Foucault – Makt och disciplin

  Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet. Där gjorde han en del av sina undersökningar till den numera klassiska Vansinnets historia[1]. De svenska arkiven över dårhusen och fattighusen är relativt välbevarade. När han sen försökte lägga fram undersökningen som doktorsavhandling blev han avrådd av professorn i idéhistoria, Sten…

 • Bortom styrmodeller

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • 100 härskartekniker

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!