Texter om Michel Foucault

Om makt utan makthavare

 • Texter om Michel Foucault

  Om makt utan makthavare


 • Vara med och regera – governmentality hos Foucault

  Michel Foucaults begrepp governmentality kan översättas med konsten att bli med och regera.  Traditionella föreställningar om makt, att vi skulle styras av en centralmakt, vänds upp och ner. Foucault visar hur regerande gör oss till aktörer i regerandet. Vi blir regerande. Istället för att en mystisk makt långt däruppe skulle styra oss som lydiga objekt …

  Vara med och regera – governmentality hos Foucault Läs mer »


 • Tvång är motsatsen till makt

  Henry David Thoreau uppfinner 1849 en kamp som främst kämpar mot lydnaden snarare än mot ledare och regeringar. Hur ska vi begripa detta? Mohandas Gandhi och ickevåldsrörelsen begriper makt som lydnad. Michel Foucaults historiska undersökningar av makt ligger nära Gandhis syn på makt som lydnadshandlingar. Foucault undersöker makt som myller av mikrohandlingar. Makt är ingen …

  Tvång är motsatsen till makt Läs mer »


 • Moral stärker och skapar konflikter

  Fram till femtiotalet föreställde sig systemteori att moral hade en integrerande funktion för samhällen. Moralen ansågs funktionell för ett samhälle eftersom moralen skapade frid och harmoni. Sociologen Niklas Luhmann, som från sextiotalet utvecklade Social Systems Theory, visar att moralen snarare har en konfliktskapande funktion. Moral motverkar och trycker tillbaka konfliktlösning och medlingslösningar. Överenskommelser tenderar att …

  Moral stärker och skapar konflikter Läs mer »


 • Motstånd utan strategi – Foucault

  I tradition från Aristoteles och Kant kritiserar Michel Foucault det instrumentella, strategiska handlandet där människor, organisationer och aktioner reduceras till medel för ett framtida mål. För Foucault är inte meningen i det politiska handlandet något mystiskt annat, något som görs icke närvarande, något som trängs undan till att bli ett frånvarande mål. Politik är istället …

  Motstånd utan strategi – Foucault Läs mer »


 • Revolutioner vägrar lyda – Foucault

  I en artikel Le Monde skriver Michel Foucault: ”The man in revolt is ultimately inexplicable. There must be an uprooting that interrupts the unfolding of history, and its long series of reasons why, for a man ’really’ to prefer the risk of death over the certainty of having to obey.” (1979) Revolutioner bryter med historiens …

  Revolutioner vägrar lyda – Foucault Läs mer »


Bli kreativ med texten och dela funderingar!