Texter om mobbning

Mobben fungerar som en resonanslåda till mobbarna

Träna på att ingripa vid mobbning
 • Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Kurser 2024 i konflikthantering, ickevåld & civilkurage

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Texter om mobbning

  Mobben fungerar som en resonanslåda till mobbarna

 • Skamning tar sin kraft från åskådarna

  Att skamma någon inför en grupp är att peka ut hen som dålig, okunnig eller pinsam. Risken är att det producerar en dynamik som stöter ut hen ur gemenskapen. Skamning blir på så sätt en mobbningteknik. Istället för att stöta ut så kan skamningen även inordna den som skammas i ordningen. Den får funktionen av…

 • Mobbningsmetoder under jämlika möten

  Under kurser i ickevåld, civilkurage och konflikthantering lär jag ofta ut feministiska mötestekniker. Där används tusentals metoder för att stärka jämlikhet och demokrati, och samtidigt skapa effektivitet och kreativitet. Metoderna bryter den stagnation och tröghet som mer informella mötesformer kan producera. Precis som med andra metoder för demokrati kan dock även feministiska och jämlikare mötestekniker…

 • När ’köna’ blir våld även med jämlika

  Jämlika män kan skada en kvinna utan att deras handling i sig innehåller våld. Handlingar där våldet inte ingår i själva handlingen kan genom att könas av andra handlingar förvandlas till våld. Kön, klass och andra former av över- och underordning kan förvandla en våldsfri handling så att den tillfogar en person bestående skador. Dansa…

 • Kön, ras och klass klibbar fast – intervju med Per Herngren

  Thor Rutgersson intervjuar Per Herngren inför boken Demokratimodellen. Thor: Grupper påverkar oss människor på konstiga sätt. För ett tag sedan träffade jag ett gäng gamla klasskamrater från grundskolan och vi gick ut och åt middag tillsammans. De flesta hade jag inte träffat på nära 15 år. Men efter en liten stund var det som att…

 • Mobba som ’aktivism’ ersätter befrielse

  Mobbning kan göras till en form av aktivism. Mobbning ersätter då befrielse med självrättfärdig bortsortering av de dåliga. Mobbning förstås här som upprepat utpekande av enskild där omgivningens ovilja att ingripa fungerar som resonanslåda, som förstärkare. Mobbaren och mobben förstärker varandra. Stormöten och aktionsgrupper kan fungera mobb. Mobbning är att inför gruppen peka ut och…

 • Diskriminering och särbehandling – personalkurs

  Beställ behovsanpassad kurs till er organisation om omsorgsfullt samarbete och konfliktingripande vid diskriminerande särbehandling, mobbning, rasifiering, sexuella trakasserier och sexism. Hur kan träning av metoder bryta tystnadskultur och skapa civilkurage? Och hur kan övning övervinna frustrationen efter föredrag och information? Under kursen övas praktiska metoder för att föregripa särbehandling och baktaleri i ett team. Deltagarna…

 • Konflikthantering och civilkurage vid mobbning

  Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, upptäcka ’osynlig’ mobbning samt upprättelse av offret. Kursen tar speciellt upp hur man ingriper vid svårupptäckt mobbning i grupper som ser sig som ganska hyggliga och snälla. Sedan 2011 har flera tidningar diskuterat varför olika program och projekt som används mot mobbing inte ger…

 • Ickevåldsträning för ungdomar

  Träna på realistiska situationer. Ickevåldsträning för ungdomar bygger på korta, enkla men realistiska övningar. Deltagare övar på vardagssituationer eller situationer som ungdomar kan hamna i. Det är extra viktigt under ickevåldsträning med ungdomar att ta bort moment i övningarna som gör att deltagare riskerar att i övningarna bli verkliga offer, eller att gamla trauman kommer…

 • Rituella mord på ledare – mobbning

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • 100 härskartekniker

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Relationer som förtrycker

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!