Träning i civil olydnad

Mohandas Gandhi menar att vi behöver mer träning i ickevåld än vad soldater behöver för att gå ut i krig. Samhällsförändring handlar mer om träning än om upplysning och information.

Nedan är några idéer för att organisera ickevåldsträningar i er grupp. Träning i civil olydnad tar upp olika problem, teorier och praktiska övningar för aktioner.

Ideer för innehåll under ickevåldsträning 

Hur fungerar vängrupper som utför civil olydnad?

Beställ ickevåldsträning till er grupp

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk om ickevåld och civil olydnad.

Han har lett ickevåldsträning i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Och han har suttit i fängelse för civil olydnad i USA och Europa. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Per Herngren hålls gripen i polisbil

Vill du utföra en plogbillsaktion?

Välkommen du som öppet och ickevåldsligt vill avrusta vapen med hammare!

Arrangör: Blivande Plogbill
Mobil: 070-88 77 211
Mejl: plogbill (snabel-a) gmail.com

  1. Vängrupper
  2. Uppgifter i en vängrup
  3. Träning för stödpersoner.
  4. Träning för de som gör aktion.
  5. Feministiska mötestekniker.
  6. Organisera ickevåld utan styrgrupp och centraliserad ledare.
  7. Meshnätverk av vängrupper.
  8. Beslut i akvarieform mellan vängrupper.
  9. Ickevåldsriktlinjer 

Träning för fredsbevarare

 1. Välkomna polis.
 2. Välkomna arbetare från exempelvis vapenföretag.
 3. Få igång innovativ dialog med arbetare och polis.
 4. Ingripa mot provokatörer (bråkmakare, stenkastare, beväpnade).
 5. Få bort aktivister vid skottlossning.

Träning för de som utför civil olydnad

 1. Förbli subjekt under gripande, förhör och fångenskap.
 2. Förhör. Skapa jämlikhet och dialog.
 3. Gripande. Skapa ett möte. Göra polis och vakter till del av civil olydnad och befrielse.
 4. Rättegång. Vända på rättegången. Sakframställan. Slutplädering.
 5. Skapa befrielse i fängelset, i mötet med andra fångar och fångvaktare.

Att läsa före eller efter träning i civil olydnad

 1. Postprotest – ett manifest
 2. Proaktiv eller reaktiv
 3. Blockader är misstag i civil olydnad
 4. Massaktioner flyr befrielse: Erich Fromm
 5. Gandhi – positivt överskridande
 6. Deleuze, Nietzche & postprotest
 7. Texter om feminism
 8. Texter om civil olydnad
 9. Texter om Gandhi
 10. Texter om postprotest
 11. Handbok i civil olydnad (Bonniers, Månpocket)

Bli kreativ med texten och dela idéer!