Träning i civil olydnad för socialister

Under kurser för Socialistisk Festival, Ung Vänster Kalmar, Vänsterpartiets antiporraktion i Göteborg, samt Socialistiskt Forum har Per Herngren utvecklat en serie kurser i civil olydnad som knyts till en socialistisk tradition.

Olika kurser i civil olydnad:
  • Introduktionskurs: urval av verktyg för civil olydnad 1 dag.
  • Nivå 1 Grundkurs: genomgång av grundmetoder för civil olydnad – 2 dagar.
  • Nivå 2 Fortsättningskurs: nya tekniker samt finslipning av metoderna – 2 dagar
  • Nivå 3 Fördjupningskurs: specialisering inom ett eller två områden – 2-6 dagar
  • Nivå 3 Träning för tränare: övningar i att lära ut metoderna till andra – 2 dagar
  • Nivå 4 Avancerad träning för tränare – 3-14 dagar

Kurserna vänder sig inte så mycket till medvetandet (idealism). Kunskap är sammanvävd med kroppen (Bourdieu). Deltagarna övar reflexer och kroppens symbolspråk. Man tränar sig att tillsammans vända situationer som upptäckt av vakter, gripande, förhör, rättegång, fångenskap till befriande möten för dialog och i vissa fall överenskommelse.

Deltagarna tränar sig även på att motverka förtryck inom motståndsrörelsen som mobbning, baktaleri, sexism samt att hantera provokatörer.

Deltagarna övar sig även på nya beslutstekniker från feminismen och ickevåldsrörelsen.

Kommentera gärna