Texter om metodologisk nationalism

Förutsätta att nationalstaten är den sociala, ekonomiska och politiska enheten för vår värld kallas metodologisk nationalism

  • Svenskhet blir vithet (nation & ras)

    Svenskhet förknippas vanligen mer med vithet och ras än hur det associeras med faktiskt medborgarskap, födelseplats eller språkkunskap. Detta visar en kritisk forskningsantologi om vithet: ”En vit kropp associeras ofta med förmågan att tala svenska utan förhinder, något som inte med självklarhet gäller icke-vita. Om detta kan blandade, adopterade och de som tillhör den så …

    Svenskhet blir vithet (nation & ras) Läs mer »

  • Träna bort containervärldsbilden

    Ulrich Becks kritik av metodologisk nationalism En gång i tiden började nationalstaten grunda sin makt ”på bindningen till en viss plats” (s 17). Ulrich Beck visar i Vad innebär globaliseringen? hur statens glasögon sprider sig och börjar användas även av vetenskapen. Sociologer, samhällsvetare så väl som folkrörelser skapar sig en fiktiv bild av att samhället …

    Träna bort containervärldsbilden Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.