Texter om metodologisk nationalism

Förutsätta att nationalstaten är den sociala, ekonomiska och politiska enheten för vår värld kallas metodologisk nationalism

 • Texter om staten

  Stat är organisation som samordnar flera olika gemensamma angelägenheter.

 • Texter om nationalism

  Slaka flaggor normaliserar nationalismen. Viftande flaggor stör normaliseringen.

 • Organisationer blir samhällen – befrielse från metodologisk nationalism

  Metodologisk nationalism sätter likhetstecken mellan samhället och nationalstaten. Journalister, forskare och aktivister tycker sig se skepnaden av Samhället, en stor sfär som innesluter oss. Och den där sfären verkar ha något sorts centrum, en regering. Identitet mellan samhälle och stat producerar en form av vidskepelse. Vidskepelse ska inte förstås som rena fantasier utan som en…

 • Texter om metodologisk nationalism

  Förutsätta att nationalstaten är den sociala, ekonomiska och politiska enheten för vår värld kallas metodologisk nationalism

 • Lydnaden ska vara total – konservativ kritik mot civil olydnad

  Här tar jag upp lite av förhistorian till konservativ och nationalistisk kritik mot Henry David Thoreau och hans uppfinning av civil olydnad 1849. John Lockes (1632–1704) och Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778) menar att samhällskontraktet förutsätter att individen ser majoritetens vilja som sin vilja. Genom att exempelvis delta i nationalstatens omröstningar underställer sig individen frivilligt majoritetens vilja.…

 • Befria sig från container-världsbilden

  Kolumn publicerad i Göteborgs Fria, 2008-01-02  Någon smart typ lyckas övertyga mig om att jorden inte alls är platt. Motvilligt accepterar jag detta, i varje fall logiskt. Fast hur långt tid tar det innan jag börjar se på jorden som rund, uppleva den som rund? Det är en sak att veta, men det tar ett…

 • Sverige flockar sig – containerföreställningar

  Föreställningar om maktordningar som stora sfärer kallas containerföreställningar: chimärer av stora lådor eller sfärer som omsluter mängder med saker. Förutom mode, kolonialism och kapitalism så använder vi gärna containerföreställningar på kultur. Folk påstås vara annorlunda för att de skulle komma från en annan kultur. Som om kulturer vore lådor snarare än vanor som trasslar in…

 • Kämpa glokalt – undvik riksnivå

  Psykologiskt, individuellt, lokalt, stat och globalt uppfattas som olika nivåer. Jag föreslår att sådana nivåer är chimärer, luftslott. Chimär kommer från franskans chimère fantasifoster, hjärnspöke. Paradoxalt nog suddar föreställningen om nivåer ut de lokala kamper som ständigt förs mellan mängder med olika maktintensiteter. Ett litet barn kan trampa på Apple så att Apple förlorar makten…

 • Gränsen för gränslöst motstånd – utvisad och över gränsen igen

  ”Inför påsken 2014 konspirerade några plogbillar och krigsvägrare från tre nationalstater om att smuggla Per Herngren över ’gränsen in i USA’ för att delta i civil olydnad vid en vapenfabrik i Florida.  Gruppen firade 30-års jubileet för Pershing Plowshares avrustning av en kärnvapenraket med hjälp av hammare. En domare utdömde 1984 straffet åtta års fängelse…

 • Svenskhet blir vithet (nation & ras)

  Svenskhet förknippas vanligen mer med vithet och ras än hur det associeras med faktiskt medborgarskap, födelseplats eller språkkunskap. Detta visar en kritisk forskningsantologi om vithet: ”En vit kropp associeras ofta med förmågan att tala svenska utan förhinder, något som inte med självklarhet gäller icke-vita. Om detta kan blandade, adopterade och de som tillhör den så…

 • Träna bort containervärldsbilden

  Ulrich Becks kritik av metodologisk nationalism En gång i tiden började nationalstaten grunda sin makt ”på bindningen till en viss plats” (s 17). Ulrich Beck visar i Vad innebär globaliseringen? hur statens glasögon sprider sig och börjar användas även av vetenskapen. Sociologer, samhällsvetare så väl som folkrörelser skapar sig en fiktiv bild av att samhället…

Bli kreativ med texten och dela funderingar!