Texter om Judith Butler

Om queerfeminism, ickevåld & performativt förverkligande

Bli kreativ med texten och dela funderingar!